Samenvatting Rooilijn-artikel fietsonderzoek

Elektrische fiets verduurzaamt zowel stad als platteland
Samenvatting artikel 'Fietsland Nederland, er liggen nog kansen' van Jan Klinkenberg en Luca Bertolini, gepubliceerd in Rooilijn nummer 3 van 2014

Op het platteland wordt steeds minder gefietst. Een belangrijke factor hierin is dat het aantalinwoners in bepaalde plattelandsgebieden afneemt. Verder is er sprake van schaalvergroting vanvoorzieningen zoals scholen en winkels. Hierdoor moeten plattelandsbewoners steeds grotere afstanden afleggen en komen voorzieningen buiten bereik van de fiets. De elektrische fiets zou hier een compensatie voor kunnen bieden omdat deze een groter bereik heeft.
In stedelijke gebieden groeit het fietsgebruik, vooral op de routes naar stationsgebieden in de grote steden, hetgeen ook te zien is aan de grote capaciteitsproblemen bij fietsenstallingen aldaar. De fiets speelt een belangrijke rol bij voor- en natransport van de trein. De kwaliteit van de fietsritten naar het station bepaalt mede de keuze voor de trein als hoofdvervoermiddel. De elektrische fiets die met een opmars bezig is, heeft de potentie om in het woon-werkverkeer het autogebruik verder terugdringen.
Al jaren ligt het percentage verplaatsingen per fiets op 27% van het totaal aantal verplaatsingen. Nederland is dan ook niet voor niets fietsland nummer één in Europa. Fietsgebruik is belangrijk om grote steden bereikbaar en daarmee ook leefbaar te houden. Op de lijst van de meest leefbare steden ter wereld staan niet toevallig fietsvriendelijke steden zoals Amsterdam, Kopenhagen en Zurich bovenaan.
 
DEEL: 

Over kenniscocreatie

Agenda